• Phát triển khu công nghiệp Vàm Cống tại tỉnh An Giang

    15:22 | 26/07/2022

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống, tỉnh An Giang.

  • An Giang phê duyệt xây dựng khu công nghiệp Vàm Cống

    11:25 | 21/07/2021

    UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp (KCN) Vàm Cống, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chủ đầu tư là Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang.