• Đồng Nai quy hoạch khu đô thị mới quy mô 90.000 người

    12:07 | 13/05/2021

    UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu 4 theo điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.