• Đưa năng lượng vào chương trình giám sát của Quốc hội

    08:47 | 24/05/2022

    Ngày 23/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận toàn thể tại hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.