• Sửa luật để mở cửa cho đầu tư lưới điện

    10:07 | 28/08/2019

    Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với những hệ lụy từ sự phát triển quá nóng của các dự án điện mặt trời (ĐMT), giải pháp nào để giải tỏa nút thắt trong truyền tải điện tại các khu vực “nóng” như Ninh Thuận, Bình Thuận?... Đó là những câu hỏi đặt ra với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng...