• Chính phủ bổ sung một số điều về nhãn hàng hóa

    21:06 | 11/12/2021

    Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 về xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa nhằm bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt...