• Ứng phó với diễn biến mưa lũ ở miền Trung

    09:36 | 16/11/2021

    Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số 22/CĐ-VPTT gửi các tỉnh thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và các Bộ, ngành về việc ứng phó với diễn biến mưa lũ.

  • Ứng phó với tình hình mưa, lũ ở miền Trung và Tây Nguyên

    09:15 | 02/12/2020

    Ban chỉ huy Phòng chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương vừa có công điện gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; chủ đập thủy điện trên địa bàn các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung từ...