• Bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

    16:03 | 15/06/2020

    Mới đây, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi (DEZA) thay mặt cho UBND tỉnh Quảng Ngãi – chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, tái định cư dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã ký biên bản bàn giao phần diện tích 1.018.316,0 m2 đất trong tổng số 108,2...