• Đề xuất quy định xử lý các dự án nguồn điện chậm tiến độ

  15:39 | 05/04/2024

  Tại dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), chương II, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung nội dung mục 4 quy định xử lý các dự án nguồn điện chậm tiến độ.

 • Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện và truyền tải

  09:31 | 05/07/2023

  Để đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới, Bộ Công Thương đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển nguồn và truyền tải liên miền; chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư các nhà máy điện kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm điều kiện sản xuất.

 • Bản tin năng lượng số 1/2023

  08:00 | 02/01/2023

  Trong năm 2023, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm; huy động tối đa các nguồn lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt…

 • Bộ Công Thương tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện trọng điểm

  10:35 | 12/11/2019

  Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa triệu tập cuộc họp khẩn với những đơn vị có liên quan để đánh giá hiện trạng, đồng thời đề ra giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện trọng điểm.