• Đẩy mạnh triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa

    11:51 | 18/12/2023

    Mới đây, với chủ đề “Tạo động lực chung hành động giảm ô nhiễm nhựa”, Hội nghị lần thứ 3 Nhóm công tác triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) Việt Nam đã thu hút sự tham gia của đông đảo các Bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

  • Đẩy mạnh tái chế và giảm sử dụng nhựa

    16:29 | 02/06/2023

    Mới đây, Viện Chính sách kinh tế môi trường (EEPI), Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức tọa đàm “Đánh bại ô nhiễm nhựa – Thực trạng và giải pháp tại Việt Nam”.