• Nạn phá rừng Amazon ở Brazil tăng lên mức cao nhất trong 15 năm

    06:29 | 19/11/2021

    Nạn phá rừng ở rừng nhiệt đới Amazon của Brazil đã tăng 22% trong một năm lên mức cao nhất kể từ năm 2006. Mức độ phá rừng đã làm giảm sự đảm bảo của Tổng thống Jair Bolsonaro rằng đất nước đang kiềm chế khai thác gỗ bất hợp pháp.