• Huế đưa cây sen vào phát triển kinh tế

    10:48 | 08/03/2021

    Theo kế hoạch về phát triển trồng sen giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh sẽ thực hiện việc mở rộng diện tích trồng mới cây sen nhằm nâng cao giá trị kinh tế và phát triển du lịch.