• Bản tin môi trường số 16/2021

    09:02 | 11/10/2021

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1662/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030”.