• Quản lý nguồn nước tại lưu vực sông Mê Kông

    17:09 | 03/12/2021

    Mới đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam đã chủ trì hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Kiểm toán hợp tác về công tác quản lý nguồn nước tại lưu vực sông Mê Kông, trong đó tập trung vào công tác quản lý nguồn nước gắn với các mục tiêu phát triển bền vững trên 3 khu vực Việt Nam, Thái Lan, Myanmar.