• Chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại trong thời gian tới

    10:39 | 14/12/2023

    Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động...

  • Miền Bắc “chìm” trong không khí lạnh mạnh

    10:11 | 07/01/2021

    Ngày hôm nay (07/01), bộ phận không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi khu vực Bắc và Trung Bộ; vùng biển miền Trung và vịnh Bắc Bộ cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.