• Miền Bắc “chìm” trong không khí lạnh mạnh

    10:11 | 07/01/2021

    Ngày hôm nay (07/01), bộ phận không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi khu vực Bắc và Trung Bộ; vùng biển miền Trung và vịnh Bắc Bộ cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.