• Doanh nghiệp hướng tới phát triển xanh, bền vững

    09:00 | 28/05/2020

    Nhằm mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua việc nắm bắt và tích hợp các chiến lược kinh doanh bền vững,… là những mục tiêu của Dự án hỗ trợ doanh nghiệp do Bộ Công Thương và Trung tâm thương...