• Vận tải hành khách hoạt động bình thường từ hôm nay 8/5

    09:54 | 08/05/2020

    Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách trong nước. Thời gian thực hiện việc khôi phục vận tải hành khách áp dụng từ 0 giờ ngày 8/5/2020.