• Hỗ trợ tiêu thụ, đảm bảo cân đối cung cầu xăng dầu

    10:23 | 13/08/2021

    Bộ Công Thương triển khai các giải pháp hỗ trợ thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất xăng dầu tiêu thụ sản phẩm xăng dầu thành phẩm sản xuất trong nước, đảm bảo cân đối cung cầu trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.