• Hành động của Bộ công thương trước nguy cơ thiếu điện

    12:34 | 23/10/2021

    Trong báo cáo do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương xác định 3 nguyên tắc chính đối với việc đảm bảo cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Đồng thời, Bộ trường cũng đưa ra các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo cung cấp điện trên cả nước.