• Phát triển thị trường carbon từ rừng ngập mặn tại Việt Nam

    16:13 | 16/06/2023

    Mới đây, trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Tổ chức Nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFOR) và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu tại Paris (AVSE) đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Khai thác tiềm năng, nâng cao chất lượng và giá thành của tín chỉ carbon từ rừng ngập mặn tại Việt Nam”.