• Nghệ An: Từ 0 giờ ngày 10/10 cấm tàu, thuyền ra khơi

    21:19 | 09/10/2021

    NLSVN - Trước diễn biến của cơn bão số 7 có thể ảnh hưởng đến địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định cấm tàu, thuyền ra khơi từ 0 giờ ngày 10/10 đến khi bão tan; các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển phải về neo đậu bảo đảm an toàn.