• Bảo vệ môi trường, tăng thêm thu nhập nhờ cam non

    17:00 | 20/04/2020

    Trái cam non, cam nhỏ phải cắt bỏ bớt trong giai đoạn xử lý trái tưởng chừng như “đồ bỏ đi”, nhưng giờ đây các chủ vườn có thể đem bán và có thêm nguồn thu không nhỏ nhờ vào nghề thu mua cam non.