• Tổng thống Colombia Iván Duque vừa thông qua Luật Hành động vì khí hậu

    22:34 | 30/12/2021

    Luật Hành động vì Khí hậu sẽ mở đường cho các biện pháp cho phép quốc gia này đạt trung hòa carbon vào năm 2050, bù đắp lượng khí thải Hiệu ứng nhà kính (GHG) và thúc đẩy Tiến trình đạt tới Không về phát thải mà Colombia đã đề xuất tại Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu vào tháng 11 vừa qua.