• Tập trung phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    10:28 | 20/01/2022

    Tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra ngày 19/1, các đại biểu cho rằng, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu quan trọng cần phải tập trung trong năm 2022.