• Xuất khẩu gạo giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp đóng cửa ngừng sản xuất

    16:22 | 22/08/2021

    Trong 7 tháng đầu năm, dù giá gạo tăng nhưng xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đạt khoảng 3,5 triệu tấn (giảm 12,7% ) với giá trị khoảng 1,9 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được "3 tại chỗ" phải đóng cửa trong khi hàng không xuất được khiến lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục bị “bào mòn".