Trong nước

Việt Nam và Liên Hợp Quốc hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022 - 2026

Thứ sáu, 12/8/2022 | 11:33 GMT+7
Ngày 11/8, Lễ ký kết văn kiện Khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững (CF) giai đoạn 2022 - 2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú, không thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đã ký kết văn kiện CF giai đoạn 2022 - 2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú, không thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Khung Chiến lược hợp tác phát triển vững giai đoạn 2022 - 2026, gọi tắt là CF, là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGS). Khung Chiến lược nêu bật cam kết mạnh mẽ chung nhằm mang lại sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis trao đổi văn kiện

Phát biểu tại lễ ký văn kiện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Khung hợp tác CF được ký kết và thực hiện vào thời điểm Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chính phủ cũng đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để phát triển đất nước. 

Cùng với các đối tác phát triển, Liên Hợp Quốc có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển, hội nhập và tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển chung của quốc tế thông qua việc cung cấp tư vấn, hỗ trợ chính sách cho Chính phủ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với các nước đang phát triển, giới thiệu những kinh nghiệm chuyên môn đảm bảo hưởng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định: Đối với Liên Hợp Quốc, đại dịch đã củng cố niềm tin của chúng tôi về tính ưu việt của sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau. Nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau thông qua CF là cam kết cơ bản của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau đòi hỏi một cách tiếp cận rộng rãi, huy động sự tham gia của toàn thể bộ máy Chính phủ và toàn thể xã hội.

Bà Pauline Tamesis cũng bày tỏ tin tưởng, bản thân mỗi người tham dự lễ ký kết cũng chính là những tác nhân của sự thay đổi, đảm bảo rằng Việt Nam có thể tận dụng nguồn lực dân số có khả năng thích ứng cao, cần cù để thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài cho tất cả mọi người cũng như vẫn bảo vệ được môi trường cho hành tinh chung.

Theo CF giai đoạn 2022 - 2026, Việt Nam và Liên Hợp Quốc tập trung vào 4 lĩnh vực phát triển chính: phát triển xã hội bao trùm; ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường; chia sẻ thịnh vượng; quản trị và tiếp cận công lý.

Tiến Đạt