Trong nước

Công nhận 281 Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Thứ hai, 5/12/2022 | 14:27 GMT+7
Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCT phê duyệt danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021. Theo đó, công nhận 281 Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021.

Trước đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan hữu quan lựa chọn, tổng hợp và đăng tải danh sách sơ tuyển Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để tham khảo ý kiến công luận.

Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường...

Trong 281 Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 có 46 doanh nghiệp thủy sản

Đây là một hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Trong 281 Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 có 13 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, 26 doanh nghiệp cao su, 9 doanh nghiệp xuất khẩu chè các loại, 46 doanh nghiệp thủy sản, 25 doanh nghiệp gạo, 12 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều, 13 doanh nghiệp hạt tiêu, 16 doanh nghiệp xuất khẩu rau - củ - quả và các sản phẩm từ rau - củ - quả, 3 doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm sữa, 4 doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ, 2 doanh nghiệp dây điện và cáp điện...

Thanh Trúc