Quy hoạch, xây dựng

Đề xuất đầu tư 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Thứ ba, 9/11/2021 | 15:45 GMT+7
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ thông qua nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 để trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 tháng qua, Bộ GTVT trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 lên Chính phủ.

Tại tờ trình lần này, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đề xuất triển khai đầu tư khoảng 729 km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được kiến nghị triển khai theo phương thức PPP gồm các đoạn: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang; 8 dự án thành phần còn lại đầu tư công gồm đoạn: Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Bộ GTVT kiến nghị thực hiện giải phóng mặt bằng tất cả các dự án thành phần theo quy mô 6 làn xe, các dự án thành phần trên đoạn Cần Thơ - Cà Mau theo quy mô 4 làn xe như quy hoạch đã được phê duyệt.

Đề xuất đầu tư 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Theo tính toán, tổng mức đầu tư của dự án là 148.492 tỷ đồng tỷ đồng, bao gồm vốn Nhà nước khoảng 131.217 tỷ đồng, vốn huy động ngoài ngân sách khoảng 17.275 tỷ đồng.

Đối với phần vốn Nhà nước, giai đoạn 2021 – 2025 cần khoảng 91.851 tỷ đồng (khoảng 70%), phần còn lại khoảng 39.365 tỷ đồng (khoảng 30%) sẽ chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026 – 2030.

Phần vốn Nhà nước cần bố trí giai đoạn 2021 - 2025 (khoảng 91.851 tỷ đồng) được đề xuất bố trí từ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khoảng 47.169 tỷ đồng, phần còn thiếu khoảng 44.683 tỷ đồng kiến nghị cân đối từ chương trình phục hồi kinh tế - xã hội.

Tiến độ thực hiện, Bộ GTVT đề xuất chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021 và cơ bản hoàn thành năm 2025.

Đề đảm bảo tính khả thi các dự án thành phần PPP, Bộ GTVT kiến nghị cho phép tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP từ 54 - 65% tổng mức đầu tư của dự án và kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển đổi hình thức đầu tư trong trường hợp triển khai các dự án thành phần theo phương thức PPP không thành công.

Khánh Nam