Kê khai giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Thứ hai, 3/8/2020 | 14:54 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị bảo đảm hệ thống để hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Trước đó, ngày 27/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 (Nghị quyết số 979) sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 1/8 tới hết ngày 31/12/2020, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được giảm 30%, tức từ 3.000 đồng/lít giảm xuống còn 2.100 đồng/lít. Việc giảm thuế nhằm giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp hàng không, đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Từ ngày 1/8 tới hết ngày 31/12/2020, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được giảm 30%

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 979 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính yêu cầu: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt nghị quyết này; chỉ đạo các đơn vị có liên quan bảo đảm hệ thống để quản lý thuế, thực hiện điều chỉnh phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế để người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được thuận lợi, đúng quy định.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 979 kể từ ngày 1/8/2020.

Đức Dũng