Năng lượng mặt trời

Lâm Đồng: Rà soát, xử lý điện năng lượng mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp

Thứ tư, 5/7/2023 | 16:13 GMT+7
Kiểm tra, rà soát hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để xử lý vi phạm và chỉ mua điện sau khi thực hiện đầy đủ theo các quy định, đây là nội dung tại Văn bản số 5788 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 05/7.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã lắp đặt, đã ký kết hợp tác đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà chưa đúng quy định về đầu tư, trật tự xây dựng để xử lý hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trước khi xem xét cho đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Đối với các doanh nghiệp cho thuê lại mái nhà xưởng (không đúng Giấy chứng nhận đầu tư) để đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà trong các khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp đã cho thuê lại mái nhà xưởng khẩn trương thanh lý hợp đồng cho thuê, đồng thời tháo gỡ toàn bộ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng.

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Công ty Cổ phần VINASOLAR Bảo Lộc khẩn trương đầu tư hoàn thiện, đưa vào vận hành dự án Sản xuất lưới thép và gia công khung kèo thép tiền chế tại Khu Công nghiệp Phú Hội; nếu quá thời gian cam kết mà công ty không hoàn thành dự án, thì căn cứ quy định hiện hành để xem xét thu hồi dự án. Các nội dung trên UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2023.

Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn 

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát, tạm dừng mua điện đối với các trường hợp chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, trật tự xây dựng, chưa thực hiện đúng mục tiêu dự án đầu tư; chỉ xem xét mua điện sau khi các nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên. Đồng thời, tỉnh cũng giao Cục Thuế rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp đã lắp đặt, bán điện năng lượng mặt trời trên mái thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước theo quy định.

Trước đó, ngày 28/4/2023, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có văn bản báo cáo tình hình doanh nghiệp lắp đặt, hợp tác, cho thuê bán điện năng lượng mặt trời trên mái nhà trong các Khu công nghiệp Lộc Sơn; Sở Công thương Lâm Đồng cũng có văn bản 1451 ngày 19/6/2023 báo cáo trường hợp bên thứ 3 hoạt động hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp.

Theo Kế hoạch cung cấp điện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh ban hành, tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà toàn tỉnh dự kiến 413,3 triệu kWh, tăng 7,4% so với năm 2022.

Tổng sản lượng điện mặt trời Lâm Đồng năm 2023 dự kiến 413,3 triệu kWh

Minh Đạo