Quy hoạch, xây dựng

Sóc Trăng tìm nhà đầu tư cho hai dự án khu đô thị mới hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ tư, 13/4/2022 | 11:22 GMT+7
UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới phường 4 - khu 01 và dự án khu đô thị mới phường 4 - khu 02, TP Sóc Trăng đối với phần đất chưa giải phóng mặt bằng (lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu).

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng khu đô thị mới có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ theo tiêu chí đô thị mới, thông minh của TP Sóc Trăng; góp phần phát triển khu đô thị trung tâm; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nhà ở xã hội, thương mại và dịch vụ của nhân dân...

Theo đó, dự án khu đô thị mới phường 4 - khu 01 có tổng diện tích gần 47 ha. Trong đó, đất dân dụng là 463.855 m2 (gồm: đất công cộng đô thị 5.356 m2; đất giao thông đô thị 22.387 m2; đất đơn vị ở 436.112 m2); đất ngoài dân dụng (đất hạ tầng kỹ thuật) có diện tích 2.351 m2. Dự kiến chi phí thực hiện dự án gần 4.4201 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (tạm tính) hơn 415 tỷ đồng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 7.500 người.

Sóc Trăng tìm nhà đầu tư cho hai dự án khu đô thị mới hơn 8.000 tỷ đồng

Còn dự án khu đô thị mới phường 4 - khu 02 có tổng diện tích hơn 45 ha. Trong đó, đất ở có diện tích hơn 177.341 m2; đất giáo dục có diện tích hơn 15.128 m2; trạm y tế 710,7 m2; đất cây xanh - quảng trường có diện tích hơn 111.973 m2; đất hạ tầng - giao thông có diện tích hơn 147.274 m2. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 3.295 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (tạm tính) gần 358 tỷ đồng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 7.480 người.

Cả hai dự án trên được UBND tỉnh Sóc Trăng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 11/3/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tổ chức công bố hai dự án đầu tư có sử dụng đất, thông báo mời quan tâm và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Nhật Linh