Kinh tế xanh

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ năm, 21/10/2021 | 15:59 GMT+7
Ngày 21/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, việc xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” là hết sức cấp thiết, đòi hỏi khách quan.

Theo ông Lê Quốc Hưng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, những năm qua, công nghệ viễn thám tại Việt Nam đã và đang được ứng dụng có hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các sản phẩm thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám ngày càng đa dạng, có giá trị gia tăng cao, chất lượng tốt và thời gian truyền dữ liệu đạt thời gian cận thực. Điều này cho phép công nghệ viễn thám có thể ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực và có thể cung cấp với tần suất liên tục, ở quy mô rộng hơn với độ chính xác cao.

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý đa ngành, đa lĩnh vực

Xuất phát từ thực tiễn cuộc sống luôn vận động và phát triển hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất triển khai xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đây là đề án quan trọng, là cơ sở, tiền đề góp phần ứng dụng viễn thám hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu Chính phủ số, hưởng ứng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về viễn thám.

Cụ thể, Đề án nhằm mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa công nghệ viễn thám trở thành một công cụ hữu dụng phục vụ công tác quản lý, giám sát đa ngành, đa lĩnh vực. Qua đó xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia chia sẻ cho các Bộ, ngành, địa phương; cung cấp các thông tin cập nhật về hiện trạng, diễn biến, quá trình hình thành và sử dụng, sản xuất của các thành phần kinh tế, góp phần quản lý và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, Đề án tập trung xây dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia chia sẻ, dùng chung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, ưu tiên ứng dụng hiệu quả viễn thám đối với các hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển theo quy hoạch (quy hoạch đô thị; dự báo và thiết kế quy hoạch; đánh giá quá trình đô thị hóa tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp cải tạo môi trường đô thị…); giao thông vận tải; công thương (đánh giá tiềm năng điện gió/năng lượng mặt trời) và các hoạt động khác.

Ông Lê Quốc Hưng đánh giá, đây là nhiệm vụ liên ngành, liên vùng nhằm tạo lập được hệ thống cho phép kịp thời cập nhật các thông tin, dữ liệu giám sát bằng viễn thám, góp phần chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu không gian thuận tiện giữa các Bộ, ngành, địa phương, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận gần hơn với các thông tin, dữ liệu, góp phần đảm bảo sinh kế và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Xuân Trường đề nghị, Cục Viễn thám quốc gia hoàn tất hồ sơ báo cáo về Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” đến lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Ngọc Mai (T/H)