• Hợp tác phát triển năng lượng sạch

    14:32 | 25/08/2022

    SolarBK và Banpu NEXT hợp tác hướng đến mục tiêu chiếm 25% thị phần điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam, trong đó, tối thiểu sẽ đầu tư triển khai 106 MW trong vòng 18 tháng tới.