• Bão Rai mạnh lên thành bão Cat 5 khi đổ bộ Philippines

    22:40 | 16/12/2021

    Bão Rai nhanh chóng mạnh lên thành bão cấp 5 trước khi đổ bộ vào miền nam Philippines, buộc các cuộc sơ tán hàng nghìn người dân và hủy bỏ chuyến bay do nước lũ dâng cao ở các khu vực có địa hình trũng.