• Hợp tác xây dựng khu vực sông Mê Kông phát triển bền vững

    16:15 | 11/03/2022

    Ngày 10/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà tiếp Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông quốc tế A-nu-lắk Kít-ti-khun để cùng trao đổi về tình hình hoạt động, xin ý kiến chỉ đạo cho định hướng hoạt động của Ủy hội trong thời gian tới.