• Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

    10:10 | 25/01/2021

    Sáng 25/1, sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, 1.587 đại biểu, đại diện cho trên 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Hội trường Trung...