• Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp bia, rượu, nước giải khát

    01:19 | 21/11/2020

    Theo các chuyên gia, tác động kép của đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng của một số cơ chế chính sách, đặc biệt là Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã khiến ngành công nghiệp bia, rượu, nước giải khát gặp nhiều khó khăn. Ngành công nghiệp này cần có những thay đổi trong xu hướng vận hành để thích nghi với bối...