• Xúc tiến xuất khẩu xanh

    08:00 | 30/11/2022

    Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2022 tại TPHCM, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và các bên liên quan tổ chức Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Xúc tiến xuất khẩu xanh”.