• Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn dòng tiền

    13:18 | 30/09/2022

    Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, giá bất động sản hiện đã tăng rất mạnh trở lại. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn dòng tiền nhất trong cả ngắn hạn và dài hạn.