• Sắp diễn ra Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V

    16:09 | 28/07/2022

    Ngày 4/8, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V sẽ được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được, đề xuất nhóm các giải pháp bảo vệ môi trường quốc gia trong giai đoạn mới.

  • Bản tin môi trường số 23/2022

    08:42 | 20/06/2022

    Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3678/VPCP-NN ngày 14/6/2022 về chủ trương tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).