• Hội thảo Future Lab 2021: Giới thiệu hai công nghệ năng lượng thông minh

    10:00 | 09/10/2021

    Hội thảo Future Lab 2021 với chủ đề “Ứng dụng nền tảng công nghệ Blockchain trong vận hành trạm sạc xe điện thông minh và hệ thống pin lưu trữ điện năng sử dụng tại chỗ kết hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà” dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26/11 tại Đà Nẵng.