• Đối tác Nhật Bản chuyển giao công nghệ khai thác than hầm lò cho TKV

    10:13 | 07/10/2019

    Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hiện đang phối hợp với nhiều đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực than, khoáng sản của Nhật Bản nhằm cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huy động vốn đầu tư cho phát triển ngành than nước ta.