• Đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình

    10:26 | 25/02/2022

    Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình; đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình.