• Những câu hỏi thường gặp về điện mặt trời mái nhà

    10:58 | 13/08/2020

    Lợi ích kép" từ các dự án điện mặt trời mái nhà thực hiện theo cơ chế mua bán điện mới của Chính phủ đang tạo sức hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư tham gia, để vừa sử dụng điện tiết kiệm, vừa làm ra tiền.