• Hưởng ứng Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông

    17:09 | 12/03/2021

    Ngày 14/3 hàng năm là Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông. Đây là dịp mọi người trên thế giới chung tay hành động, đấu tranh để bảo vệ các dòng sông, nơi được xem là khởi nguồn của các nền văn minh nhân loại.