• Nguyên tắc chuyển nhượng dự án bất động sản

    21:12 | 03/09/2021

    Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản là một trong những hình thức kinh doanh bất động sản có sẵn. Việc chuyển nhượng sẽ do các bên thỏa thuận thông qua hợp đồng.