• Vận hành dự án điện mặt trời trên mặt nước Đầm Trà Ổ (Bình Định)

    09:56 | 18/12/2020

    Từ ngày 15 - 17/12, tại Bình Định, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC - thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung) phối hợp cùng với chủ đầu tư và các bên liên quan đã hoàn thành những bước thí nghiệm, nghiệm thu các hạng mục cuối cùng để đưa vào vận hành Nhà máy điện mặt trời Đầm Trà...