• Anh sắp xây nhà máy điện nhiệt hạch

    21:29 | 16/10/2021

    Chính phủ Anh chọn ra 5 địa điểm phù hợp nhất để xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch, sử dụng phản ứng ở lõi mặt trời để sản xuất năng lượng sạch bất tận.