• Bổ nhiệm Giám đốc PV GAS LPG

    10:35 | 13/01/2021

    Công ty CP kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hải Long.

  • PV GAS LPG mở rộng thị trường kinh doanh LPG

    15:05 | 26/03/2020

    Công ty CP Kinh doanh Khí miền Bắc vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 tại Hà Nội. Đại hội thống nhất thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (viết tắt là PV GAS LPG).