• Triển khai ngay Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

  08:39 | 11/07/2022

  Theo văn bản số 4280/VPCP-KTTH, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai ngay Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

 • Cân đối cung cầu xăng dầu

  10:18 | 25/03/2022

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương điều hành để ổn định thị trường, cân đối cung cầu và chủ động đầy đủ nguồn cung xăng dầu phục vụ cho nhu cầu trong nước.

 • Yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước

  20:53 | 18/02/2022

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, theo thẩm quyền chủ động điều hành giá xăng dầu bảo đảm theo đúng quy định, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.